Bảo tồn, tiết kiệm năng lượng

Energy conservation

Friday, June 23, 2006

Bộ quản lý điều khiển năng lượng giúp tiết kiệm điện cho máy may

Bộ quản lý điều khiển năng lượng giúp tiết kiệm điện cho máy may

Đối với hệ thống máy may, đa số các máy may trong các xí nghiệp may là loại máy không tự động, rất ít các máy may tự động.

Đặc trưng của loại máy may không tự động này là khi không đạp vào bàn máy (tức không may) thì động cơ vẫn hoạt động, gây lãng phí điện năng.

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm tiết kiệm năng lượng đã giới thiệu bộ quản lý điều khiển năng lượng (viết tắt là EMC) cho máy may.

Bộ EMC sẽ làm giảm điện năng tiêu thụ của máy may khi máy ở chế độ không tải.

Giải pháp này có thể tiết kiệm từ 13% - 36% năng lượng tiêu thụ của máy may tùy thuộc vào chế độ vận hành của máy và thời gian hoàn vốn dưới 1 năm.

Theo Sài Gòn Giải Phóng